Cégprezentációs ismeretek

A vállalati prezentáció eszköztára

A vállalati prezentációk eszköztára rendkívül színes és a számítógépes technológiák fejlődésével párhuzamosan bővül.

Ezek alapján megkülönböztethetünk közvetlen és közvetett prezentációt.

szemelyes_prezA közvetlen prezentációk esetén az előadó hallgatóságával egy térben van, azaz nem használ fel a mikrofonon kívül semmilyen közvetítőeszközt beszédének továbbítására.

  • A személyes prezentáció hatékonysága a legnagyobb, ezért a legfontosabb tárgyalások mindig személyes találkozással kerülnek lebonyolításra.

Az közvetett prezentáció esetén az előadó hallgatóságával nem egy térben van, ilyen esetben távközlési eszközök felhasználására kerül sor. Ide tartozik például a videokonferencia, valamint a telefonon továbbított jelentés is.

Az eszköztárat teljes mértékben meghatározza, hogy a prezentáció előre megtervezett módon, vagy eseti jelleggel, spontán módon zajlik le.

A spontán prezentációk nagy szakértelmet és prezentációs rutint igényelnek, hiszen az előadó emlékezetből adja át tudását a hallgatóságnak. Ez az előadásmód a rutintól függően nagy koncentrálást igényel, így az előadó kevésbé tud figyelni környezetére. Éppen ezért megfelelő felkészültség és magabiztosság hiányában nagyobb kárt okoz a vállalat imázsában, mintha az előadó nem prezentál.

Az előre megtervezett prezentációk előnye, hogy az előadó tudatosan készül mondanivalójára, így minden szempontot figyelembe vesz mondanivalója kialakításakor, gondosan megtervez minden technikai részletet, az előadás sikere nem pillanatnyi felkészültségén múlik.

Technikai eszközök:
A felhasználásra kerülő technikai eszközöknek ma már széles tárháza áll rendelkezésre, alkalmazásuk azonban a vállalat pénzügyi helyzetének függvénye. Ezen eszközök közül csak a leggyakrabban használtakat soroljuk fel, mivel ezek számítanak a legelterjedtebbnek ma Magyarországon.

A közvetett prezentáció eszközei:
Távközlési eszközök: telefon, internet, intranet

A közvetlen prezentáció eszközei:
Handout, írásvetítő, projektor, laptop

Az eszközök felhasználását az előadás helye és a hallgatóság határozza meg. A vállalat számára a legelőnyösebb, ha „házon belül” tarthatja a prezentációt, mert így elkerülhető minden váratlan kellemetlenség, ide értve a technikai malőröket is. Az előadó saját környezetében helyzeti előnyt élvez a hallgatósággal szemben, magabiztosabban adja elő mondanivalóját, mert nem kell alkalmazkodnia új tényezőkhöz és rendelkezésére áll minden szükséges eszköz.

A külső helyszíneken megtartott prezentációk több szervezést igényelnek, hiszen előzetesen informálódni kell a helyszínről, valamint annak technikai adottságairól, hiszen az eszközöket ezeknek megfelelően kell meghatározni. Több szervezőmunkát és nagyobb felkészülést igényel mind technikai oldalról, mind pedig az előadó részéről.