Cégprezentációs ismeretek

A vállalati prezentáció követelményei

Business Graph with arrow showing profits and gains

Tartalmi követelmények:

 • A lényeg kiemelése
 • Szakmai szabatosság
 • Nyelvi szabatosság
 • Választékos irodalmi nyelvhasználat
 • A tartalmi elemek helyes beosztása
 • A lényegtelen elemek kihagyása
 • Közérthetőség

Formai követelmények:

 • Egységesség a formai elemek alkalmazásában, itt az ábrákra, grafikonokra, tipográfiára gondolunk
 • Szemléltetőeszközök megfelelő nagysága, olvashatóság
 • A vállalat imázsának megfelelő, nem hivalkodó motívumok alkalmazása

Az előadóval szembeni követelmények:

 • Figyelemfelkeltés: minden téma iránt felkelthető az érdeklődés, ha az előadó érdekességekkel, szokatlan felütéssel kezdi előadását
 • Közérthetőség: a nyelvhasználatot minden esetben a hallgatóság összetételéhez kell alakítani. Amennyiben ez nem történik meg, a hallgatók nem figyelnek az előadóra.
 • Felkészültség: az előadást az előadónak saját képességeitől függően akár többször is el kell próbálnia előzetesen a gördülékenység érdekében. Előadás közben már a hallgatóságra is koncentrálnia kell, így kellő felkészültség hiányában teljes érdektelenségbe fulladhat az előadás.
 • A téma alapos ismerete: az előadónak ismernie kell előadása témáját, hiszen bármikor kérdéseket tehet fel a hallgatóság.
 • A hallgatóság reakcióinak felismerése, az előadás menetének alakítása a hallgatóság reakcióinak megfelelően: azaz az előadónak figyelnie kell, hogy mikor lankad a hallgatók figyelme, esetleges szüneteket kell beiktatnia.
 • Érthető beszéd, kellemes előadásmód: a monotóniát minden esetben kerülni kell, az előadó feladata, hogy intonációjával, testbeszédével fenntartsa a hallgatóság figyelmét.
 • A felhasznált technikai eszközök kezelésének ismerete: ellenkező esetben hiteltelen lesz, nevetségessé válhat ügyetlenségével.
 • Hitelesség, kompetencia: az előadás kulcsa, hogy az előadó a téma szakértőjeként beszél.
 • Elegancia: a jó külső megjelenés alapvető feltétele az előadás sikerének, mivel ez a feltétele, hogy a hallgatóság elfogadja az előadó személyét

Mindezek azok a minimális követelmények, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy egy prezentáció sikeres legyen. Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, az előadás nem éri el célját, hiteltelen lesz. Fokozottan érvényesek ezek a feltételek a vállalati prezentációk esetén, mivel itt az előadó nem önmagát képviseli, sikere vagy esetleges kudarca egy egész vállalat megítélésére, jövőjére kihatással lehet.