Cégprezentációs ismeretek

Termelési értekezlet

A termelési értekezlet a cég részlegeinek legfontosabb kommunikációs fóruma. Az értekezlet heti gyakorisággal zajlik, menete meghatározott. Az értekezletről minden alkalommal jegyzőkönyvnek kell készülnie, melyet az ügyvezető asszisztense készít el, majd a résztvevők között szétoszt. Az értekezlet meghirdetése e-mail-ben történik, mely szintén az ügyvezető asszisztensének feladata.

Az értekezletet megelőzi az egyes részlegek dolgozóinak konzultációja.

Péda az értekezlet menetére:

Az ügyvezető megnyitja az értekezletet.

ertekezlet

Az előgyártás vezetője beszámol a heti gyártás alakulásáról, tájékoztat az esetleges elmaradásokról, konzultál az anyaggazdálkodási osztállyal és az üzemvezetővel.
A minőségbiztosítás vezetője beszámol a heti minőségbiztosítási eredményekről, konzultál az anyaggazdálkodási részleggel és az ügyvezetéssel az adott problémákról, hiányosságokról.

Az anyaggazdálkodási részleg konzultál az üzemvezetővel, a minőségbiztosítással és az egyes gyártási részlegek vezetőivel az általa készített nyitott megrendelések lista alapján.

A kereskedelmi részleg beszámol eredményeiről, konzultál a gyártási részlegek vezetőivel az általa előterjesztett, aktuális megrendeléseket tartalmazó lista alapján.
A pénzügyi asszisztens tájékoztat a vállalat pénzügyi helyzetéről, az esetlegesen kifizetetlen tételekről és a „fekete listára” került vállalatokról, melyeknek nem adható ki áru.

A személyzeti vezető tájékoztat a személyi változásokról, konzultál az egyes részlegek vezetőivel a dolgozóikkal kapcsolatban felmerülő esetleges problémákról és azok megoldásáról.

Az ügyvezetők közlései zárják az értekezletet, itt főként a vállalati szinten zajló eseményekről, változásokról esik szó, valamint azokról a dolgokról, melyek kizárólagosan az ő hatáskörükbe tartoznak, például a vállalat átfogó pénzügyi helyzetéről, a német ügyvezetés utasításairól.

Az értekezlet felhasznált technikai segédeszközök minimálisak. Az egyes részlegek által készített összegző listák mellett néhány esetben flip chart kerül felhasználásra, például a szervezeti felépítés változásának szemléltetésére.

A termelési értekezlet célrendszere:
1. Tájékoztatás
Az egyes részlegek vezetőinek átfogó módon történő tájékoztatása
Az ügyvezetés tájékoztatása a részlegekben történt eseményekről, az esetleges beavatkozások szükségességének megállapítása
Az információk első kézből való megszerzése, azaz a közvetlen információátadás
2. Csapatépítés
A vezetői és középvezetői szinten dolgozók feladatainak és céljainak összehangolása
Kommunikációs fórum mindenki számára véleményének továbbítására
3. Ösztönzés, motiváció, hatékonyságnövelés
Az vezetők és középvezetők ötletbörzéje, a hasznos újítások fóruma

Az értekezleten résztvevők hatékonyabb kommunikációra, összmunkára való ösztönzése