Cégprezentációs ismeretek

Összefoglalás

A vállalati prezentáció tartalmi csoportosítás alapján számos fajtára bontható, ezek közül a legfontosabbak a következők:

 • Beszámoló a közvetlen vezető felé
 • A felső vezetés informálása
 • Beszámoló, tájékoztatás a munkatársak felé, értekezletek
 • Jelentések az ügyvezetésnek
 • A vállalat bemutatkozása a partnerek felé
 • Beszédek a vállalat alkalmazottai felé
 • Sajtótájékoztató
 • Beszédek rendezvényeken a külvilág felé
 • A vállalat és termékeinek prezentációja kiállításokon, szakmai konferenciákon

A vállalati prezentáció követelményei:

Tartalmi követelmények:

 • A lényeg kiemelése
 • Szakmai szabatosság
 • Nyelvi szabatosság
 • Választékos irodalmi nyelvhasználat
 • A tartalmi elemek helyes beosztása
 • A lényegtelen elemek kihagyása
 • Közérthetőség

Formai követelmények:

 • Egységesség a formai elemek alkalmazásában: ábrák, grafikonok, tipográfia
 • Szemléltetőeszközök megfelelő nagysága, olvashatóság
 • A vállalat imázsának megfelelő, nem hivalkodó motívumok alkalmazása