Cégprezentációs ismeretek

Összefoglalás

A vállalati prezentáció tartalmi csoportosítás alapján számos fajtára bontható, ezek közül a legfontosabbak a következők:

  • Beszámoló a közvetlen vezető felé
  • A felső vezetés informálása
  • Beszámoló, tájékoztatás a munkatársak felé, értekezletek
  • Jelentések az ügyvezetésnek
  • A vállalat bemutatkozása a partnerek felé
  • Beszédek a vállalat alkalmazottai felé
  • Sajtótájékoztató
  • Beszédek rendezvényeken a külvilág felé
  • A vállalat és termékeinek prezentációja kiállításokon, szakmai konferenciákon

A vállalati prezentáció követelményei:

Tartalmi követelmények:

  • A lényeg kiemelése
  • Szakmai szabatosság
  • Nyelvi szabatosság
  • Választékos irodalmi nyelvhasználat
  • A tartalmi elemek helyes beosztása
  • A lényegtelen elemek kihagyása
  • Közérthetőség

Formai követelmények:

  • Egységesség a formai elemek alkalmazásában: ábrák, grafikonok, tipográfia
  • Szemléltetőeszközök megfelelő nagysága, olvashatóság
  • A vállalat imázsának megfelelő, nem hivalkodó motívumok alkalmazása